Miljö & Kvalitet

Kvalitetspolicy

Indian Byggs framgång bygger på förmågan att effektivt skapa mervärden för kunden. Kvalitetspolicyn anger förhållningssätt för Indian Bygg`s medarbetare i syfte att få nöjda kunder idag och i framtiden.

Våra kunder ska uppfatta oss som trovärdiga, omtänksamma, stort nytänkande samt affärsmässiga.

Detta uppnår vi genom att:

 • Vara lyhörda för interna och externa kunders förväntningar och behov, det vill säga rätt kvalitet, och detta uppnår vi genom att uppfylla detta ”rätt från början”
 • Varje medarbetare har ansvar för att arbetet utförs till rätt kvalitet. Det är varje chefs ansvar att medarbetarna ges tillräckliga kunskaper och befogenheter för uppgiften, samt att ta tillvara på den enskilde medarbetarens kompetens och engagemang.
 • Verksamheten ska i all tid fortsätta att utvecklas och förbättras, så att vi alltid står redo att ge kunden den bästa kvalitet, och kostnadseffektiva lösningar.

Nöjdare kunder är vårt främsta mål med kvalitetsarbete.

Miljöpolicy

Indian Bygg`s miljöpolicy ska vara det högst styrande dokumentet. Miljöpolicyn gäller för alla medarbetare i bolaget, och även underentreprenörer och enskilda personer, som arbetar på våra uppdrag.

Syftet med miljöpolicyn är att vara en övergripande vägledning för företagets förbättringar inom miljöområdet. Våra miljömål och förbättringar av miljöarbetet ska präglas av omtanke om människors hälsa och kommande generationer av en bra miljö.

Miljöarbetet ska utgå från nedanstående principer.

 • Miljötänkande ska genomsyra hela företagets verksamhet.
 • Miljöarbetet ska leda tillständiga förbättringar och förutom lagkraven skal vi uppfylla

Miljökraven från kunderna och sträva efter att tillgodose allmänhetens förväntningar.

 • Varje medarbetare ska fortlöpande få den information och utbildning som krävs för att kunna tillgodose miljökraven i sitt arbete.
 • Valet av och kraven på leverantörer och underentreprenörer ska präglas av vår syn på miljön, så att de i samverkan med oss kan bidra till att uppnå åra miljömål
 • En öppen dialog om verksamhetens miljöpåverkan ska föras med olika intressenter, som t ex medarbetare, kunder, myndigheter och allmänhet.

Arbetsmiljöplan

Vårt företag skall bedriva verksamhetens miljöarbete på ett sådant sätt att:

 • En säker och trevlig arbetsplats finns för våra anställda där verksamhet förekommer, och att de anställda också  ska kunna påverka sin arbetsmiljö.
 • Skapa en arbetsmiljö som minst motsvarar myndigheternas krav.
 • Gäller även anlitade underentreprenörer