Integrietetspolicy

Denne policy forklarer hvordan vårt nettsted indianbygg.com samler inn og behandler dine opplysninger, hvilke valg og muligheter du har, samt hvordan du kan håndheve dine rettigheter. Denne policy retter seg til den som besøker nettstedet vårt.

Vi anser at det å beskytte personopplysninger er viktig og strever etter å utforme vårt nettsted med respekt for besøkernes integritet. Vårt utgangspunkt er å ikke håndtere flere personopplysninger enn det som er nødvendig for formålet og å bruke de minst følsomme integrietetsopplysningene.

 

 1. Personopplysninger vi samler inn og hvordan de brukes
 2. Hvordan håndterer dere mine personopplysninger?
 3. Hvordan er det med cookies og liknende teknikker?
 4. Hvem deler dere mine opplysninger med?
 5. Hvor håndterer vi dine opplysninger?
 6. Hvilke rettigheter har jeg?
 7. Hvordan bruker jeg mine rettigheter?
 8. Endringer i denne policy
 9. Hvem er ansvarlig for personopplysninger?

 

1. Personopplysninger vi samler inn og hvordan de brukes

Personopplysninger er opplysninger som gjelder en identifisert eller identifiserbar person. Personopplysningene håndteres, for å kunne foreta tiltak som kreves, som å besvare spørsmål eller sende materiale. Personopplysningene kan også komme til å bli brukt i direkte markedsføring til mottakere i lignende stillinger, kunde- og markedsanalyser, innbydelser til møter, samt andre yrkesmessige kontakter vedrørende våre produkter og tjenester.

Ved besøk på nettstedet og ved nedlasting av dokumenter, håndterer vi automatisk informasjon, som under enkelte forutsetninger kan bestå av personopplysninger. Dette kan gjelde opplysninger om tid, dato, nedlastet fil, filens størrelse, volum på overførte data, nettleser, språkinnstillinger, operativsystem, refererende domene og IP-adresse.  Formålet med håndtering av denne type informasjon er å kunne stille til rådighet et interessant, sikkert og brukervennlig nettsted.

 • Lovlig årsak

Lovlig årsak for vår håndtering av personopplysninger er en berettiget interesse om å markedsføre våre tjenester og produkter, å kommunisere med kunder, leverandører og andre interessenter, samt å kunne tilby et interessant, sikkert og brukervennlig nettsted. I enkelte tilfeller er lovlig grunn å håndtere personopplysninger som er nødvendig, for å kunne fullføre en avtale, eller for å foreta tiltak etter anmodning av den som har gitt personopplysningene før en avtale blir inngått. Når det gjelder så kalte cookies, er lovlig årsak et samtykke. Ytterligere informasjon om denne håndtering framgår av avsnittet om cookies og liknende teknikker nedenfor.

 • Lagringstid

Generelt lagrer vi ikke personopplysninger lengre enn det som er nødvendig for å oppfylle formålet med håndteringen. Vi sletter også personopplysninger, dersom du forlanger at de skal fjernes, eller om vi får kjennskap til at personopplysningene som vi håndterer, ikke er aktuelle.

 • Overføring til tredje part

Vårt utgangspunkt er å ikke utlevere personopplysninger til uavhengig tredje part, dersom dette ikke er nødvendig, for å kunne oppfylle våre forpliktelser ifølge avtale eller lov. Dette handler eksempelvis om våre leverandører innen områder som informasjonssikkerhet, IT, frakt og logistikk, økonomi og markedsføring. Dersom vårt selskap inngår, eller kan komme til å inngå, i et konsern, kan dine opplysninger også komme til å bli delt med bedrifter innen konsernet. Vi selger ikke dine personopplysninger, eller lar en tredje part av andre årsaker, bruke personopplysninger som er gitt til oss til eget formål. Unntak er en viss teknisk informasjon, som under særskilte forutsetninger blir delt med tredje part ifølge nedenstående.

 • Sikkerhet

Vi har rutiner og arbeidsmåter, som gjør at dine personopplysninger skal bli håndtert på en sikker måte. Utgangspunktet er at bare personer innen vår organisasjon som trenger personopplysningene, for å kunne utføre sine arbeidsoppgaver, skal ha tilgang til dem. Våre sikkerhetssystemer er utviklet for å beskytte mot inngrep, ødeleggelse, samt andre endringer, som kan innebære integritetsrisker. De personopplysninger som blir oppgitt via skjema på vårt nettsted blir beskyttet ved hjelp av kryptering under overføring til våre servere.

 • Overføring til land utenfor EU/EØS

Normalt håndterer vi bare personopplysninger innen EU/EØS. Dine personopplysninger og teknisk informasjon kan i enkelte situasjoner likevel bli overført til mottakere utenfor EU/EOS, som har et adekvat beskyttelsesnivå for personopplysninger. Unntaksvis kan personopplysninger også, etter at vi har foretatt særskilte sikkerhetstiltak, kunne bli overført til mottakere utenfor EU/EØS, som mangler adekvat beskyttelsesnivå for personopplysninger.

 • Rettigheter vedrørende personopplysninger

Du har på oppfordring rett til og uten unødig forsinkelse, få tilgang til dine personopplysninger og å få dine personopplysninger rettet eller slettet. Du har videre rett til å få håndteringen av dine personopplysninger begrenset og å få dine personopplysninger overført til en annen. Til slutt har du rett til å kreve at dine personopplysninger ikke blir brukt i direkte markedsføring. Dersom du har spørsmål, eller ikke er fornøyd med hvordan vi håndterer dine personopplysninger, er du alltid velkommen til å kontakte oss. Det er også mulig å kontakte kvalifisert tilsynsmyndighet.

 • Endringer

Denne integrietetspolicy vil bli oppdatert kontinuerlig og vi anbefaler at du regelmessig kontrollerer om det har skjedd noen endringer før nettstedet ble brukt.

 • Lenker

På vårt nettsted forekommer det i blant lenker til andre nettsteder. Disse nettstedene står normalt ikke under vår kontroll og omfattes ikke av denne integrietetspolicy. Derfor oppfordres du til å lese nettstedets integrietetspolicy, før du oppgir dine personopplysninger.

 

2. Hvordan håndterer dere mine personopplysninger?

Følgende avsnitt forklarer hvilke typer opplysninger som kan bli håndtert om deg og til hvilke formål. Vi forklarer også hvordan opplysningene blir samlet inn og hvor lenge opplysningene blir lagret.

 • Innsamling av statistikk på nettet

Når du besøker nettstedet vårt, samler vi inn logger som inneholder nettidentifiserere og tidsstempler ved hjelp av en leverandør. Vi samler inn disse opplysningene, slik at vi kan se hvor mange brukere som besøker nettstedet vårt. Vår rettslig årsak til håndteringen er vår berettigede interesse av å vite hvordan nettstedet vårt blir brukt. De opplysningene som blir samlet inn via disse logger avidentifiseres direkte og blir derfor ikke lagret i våre systemer.

 

3. Hvordan er det med cookies og liknende teknikker?

Når du besøker nettstedet vårt, må du oppgi om du samtykker til cookies, som blant annet blir brukt i det formål å identifisere deg som tilbakevendende besøkere, analysere bruken av nettstedet vårt, sammensette en profil over dine interesser, for å kunne vise deg relevante annonser på andre nettsteder og gi deg tilgang til tredjepartstjenester.

Vi bruker cookies ved å stille nettstedet vårt til rådighet, for å kunne samle inn statistikk på nettet og for å holde rede på valgene dine når du logger inn. Tabellen nedenfor forklarer hvilke cookies vi bruker og til hvilke formål.

 

Navn: _utma
Domene: indianbygg.com
Lagringstid: to år
Formål: Systemkrav

Navn: _utmz
Domene: indianbygg.com
Lagringstid: Seks måneder
Formål: Systemkrav

Navn: _ga
Domene: indianbygg.com
Lagringstid: to år
Formål: Statistikk

Navn: cookielawinfo-checkbox-necessary
Domene: indianbygg.com
Lagringstid: en time
Formål: funksjonalitet

Navn: cookielawinfo-checkbox-non-necessary
Domene: indianbygg.com
Lagringstid: 15 måneder
Formål: funksjonalitet

Navn: viewed_cookie_policy
Domene: indianbygg.com
Lagringstid: 15 måneder
Formål: funksjonalitet

 

Nettsiden inneholder ikke tredjeparts cookies

Din nettleser eller enhet tillater deg å endre innstillingene for bruken og omfatningen av cookies. Du kan for eksempel velge å blokkere alle cookies, bare akseptere enkelte cookies, eller slette cookies når du slår av nettleseren din. Husk at enkelte deler av nettstedet vårt kanskje ikke vil fungere, dersom du blokkerer eller sletter cookies. For mer informasjon om cookies og hvordan du kan endre innstillingene til nettleseren din kan du besøke www.aboutcookies.org eller www.allaboutcookies.org.

 

4. Hvem deler dere mine opplysninger med?

Vi vil ikke dele, selge, overlate eller på annen måte utlevere dine opplysninger utover det som blir angitt i denne policy, dersom vi ikke plikter å måtte gjøre det, for å fullføre en rettslig forpliktelse, eller dersom vi har fått ditt samtykke til en slik utlevering. Dette utelukker ikke at vi kan benytte en saksbehandler for personopplysninger, som håndterer opplysninger for vår regning i henhold til skriftlig avtale med saksbehandler for personopplysninger og våre instruksjoner. Saksbehandler for personopplysninger, som får tilgang til dine opplysninger, f.eks. når vi bruker en tredje part til å lagre opplysninger på en server, gis det ikke noen rett til å bruke dine opplysninger til andre formål, enn de formål som er angitt i denne policy.

 

5. Hvor håndterer vi dine opplysninger?

Vi strever alltid etter å håndtere dine opplysninger innen EU/EØS. Dine opplysninger kan i enkelte situasjoner likevel bli overført til og bli håndtert i et land utenfor EU/EØS. Vi vil da foreta alle rimelige lovlige, tekniske og organisatoriske tiltak, for å sikre at dine opplysninger blir håndtert sikkert og med et adekvat beskyttelsesnivå, sammenlignbart og i samme nivå som den beskyttelsen som blir tilbudt innen EU/EØS.

 

6. Hvilke rettigheter har jeg?

 • Rett til tilgang

Du har rett til å kreve en kopi av de opplysninger som vi håndterer om deg. Kopien kan kreves uten kostnad.

 • Rett til rettelse

Du har rett til å korrigere feilaktige eller ikke-komplette opplysninger om deg selv.

 • Rett til å bli slettet

Du har rett til å kreve sletting av dine opplysninger i de tilfeller opplysningene ikke er nødvendig lengre, til det formålet de ble innsamlet til. Det kan likevel finnes lovlige forpliktelser, som hindrer oss i å slette deler av dine opplysninger umiddelbart.

 • Rett til dataoverførbarhet

Du har rett til å kreve at dine opplysninger blir overført fra oss til deg selv eller til en annen leverandør. Det kan likevel finnes lovlige forpliktelser, som hindrer oss i å overføre deler av dine opplysninger.

 • Rett til innvending

Du har rett til å foreta innvendinger mot håndtering av dine personopplysninger, som vi utfører med støtte i interessevurdering. Du må da spesifisere hvilken håndtering du har innvending mot. Dersom dine personopplysninger håndteres for direkte markedsføring, har du alltid rett til å foreta innvending mot håndteringen når som helst.

 • Rett til begrensning

Du har rett til å kreve en midlertidig begrensning av håndteringen av dine personopplysninger. Dette betyr at vi midlertidig flytter personopplysningene til et annet håndteringssystem, eller gjør opplysningene utilgjengelige for en bruker.

 • Rett til å tilbakekalle samtykke

Du har når som helst rett til å tilbakekalle ditt samtykke om informasjonsformidling ved å kontakte oss via opplysningene nedenfor.

 • Rett til å klage

Du har når som helst rett til å innlevere en klage til oss eller til ansvarlig tilsynsmyndighet.

 

7. Hvordan bruker du rettighetene dine?

Dersom du ønsker å benytte en av dine rettigheter, er du velkommen til å sende oss en melding. Dersom du ønsker å levere inn en klage til en tilsynsmyndighet, ber vi deg kontakte den svenske Datainspektionen på www.datainspektionen.se.

 

8. Endringer i denne policy

Dersom vi foretar endringer i denne policy, vil vi meddele deg dette ved å publisere den oppdaterte versjonen på nettsiden indianbygg.com. Dersom endringene er vesentlige, vil vi også meddele deg på egnet måte og om nødvendig be om ditt samtykke.

 

9. Hvem er ansvarlig for personopplysningene?

Indian Bygg AS, org. nr. 979 923 953, er ansvarlig for personopplysningene for håndteringen av dine opplysninger ifølge denne policy.

 

Hvordan kontakter du oss?

indianbygg.com har en ansvarlig som har ansvaret for spørsmål om databeskyttelse. Dersom du har noen spørsmål vedrørende denne policy, håndteringen av dine opplysninger eller hvordan du kan gjennomføre dine rettigheter, er du velkommen til å kontakte oss på telefonnummer 0046 56 34 06 00, eller via e-post til info@indianbygg.com

 

Denne integrietetspolicy ble sist oppdatert 28.10. 2019