Miljø og kvalitet

Kvalitetspolicy

Indian Byggs framgang bygger på evnen til effektivt å skape merverdi for kunden. Kvalitetspolicyen angir en forholdningsmåte til Indian Byggs medarbeidere i den hensikt å få fornøyde kunder i dag og i framtiden.

Våre kunder skal oppfatte oss som troverdige, omtenksomme, gode på nytenkning og forretningsmessige.

Dette oppnår vi ved å:

 • Være lydhørte for interne og eksterne kunders forventninger og behov. Det vil si riktig kvalitet og det oppnår vi ved å oppfylle dette «på riktig måte fra begynnelsen av».
 • Hver enkelt medarbeider har ansvar for at arbeidet utføres med riktig kvalitet. Det er hver enkelt sjefs sitt ansvar at medarbeiderne får tilstrekkelige kunnskaper og bemyndigelser for oppgaven, samt å ta vare på den enkelte medarbeiderens kompetanse og engasjement.
 • Virksomheten skal i all tid fortsette med å utvikles og forbedres, slik at vi alltid står klar til å gi kunden beste kvalitet, og kostnadseffektive løsninger.

Fornøyde kunder er vårt fremste mål med kvalitetsarbeidet.

Miljøpolicy

Indian Byggs miljøpolicy skal være det høyest styrende dokumentet. Miljøpolicyen gjelder for alle medarbeidere i selskapet. Dette gjelder også underentreprenører og enkeltpersoner, som arbeider med våre oppdrag.

Hensikten med miljøpolicyen er å være en overgripende veiledning for bedriftens forbedringer innen miljøområdet. Våre miljømål og forbedringer i miljøarbeidet skal preges av omtanke om menneskers helse og at kommende generasjoner skal få et godt miljø.

Miljøarbeidet skal utgå fra nedenstående prinsipper.

 • Miljøtenkende skal gjennomsyre hele selskapets virksomhet.
 • Miljøarbeidet skal lede til kontinuerlige forbedringer og dessuten oppfylle alle lovkrav

Miljøkrav fra kundene og streve etter å tilgodese allmennhetens forventninger.

 • Hver enkelt medarbeider skal fortløpende få den informasjon og opplæring, som kreves, for å kunne tilgodese miljøkravene i sitt arbeid.
 • Valg av og krav til leverandører og underentreprenører skal preges av vårt syn på miljøet, slik de i samvirke med oss kan bidra til å oppnå våre miljømål
 • En åpen dialog om virksomhetens miljøpåvirkning skal føres med forskjellige interessenter, som f.eks. medarbeidere, kunder, myndigheter og generelt.

Arbeidsmiljøplanlegging

Vårt selskap skal utføre virksomhetens miljøarbeid på følgende måte:

 • Det skal være en trygg og hyggelig arbeidsplass for våre ansatte, der virksomheten foregår og at de ansatte også skal kunne påvirke sitt arbeidsmiljø.
 • Det skal skapes et arbeidsmiljø som minst tilsvarer myndighetenes krav.
 • Dette gjelder også de underentreprenører vi benytter.