Engebrets Promenade

I Lillestrøm nord for Oslo bygger vi 171 leiligheter sammen med AF Norge AS.

Disse er beregnet stå innflyttingsklare i løpet av sensommeren 2017.