Fjellhammar Torg

Fjellhammar Torg, ær ett jættekompleks prosjekt med ett Areal på 28 000m2

Vi har totalt sett byggt 151 lægenheter, coopbutikk,frisør,legevakt,parkering,cafe,pizza.

Takker AS Realbygg før førtroendet æn en gang.