Grefsen hus 23

På Grefsen stasjon har vi utført flertalet byggninger.

hær har JM bestillt oppføring av 84 leiligheter, gællande innvendig tømmring.

projektet skal stå ferdig under sen vår 2020.