RES 16-22

Vi har fått førtroendet, att renovera studenthybler før Seby AS (Veidekke)

totalt ær det 105  stk studendhybler som totalrenoveres, prosjektet skall stå ferdig våren -20.

Fantastiskt kul att få en ny samarbetspartner.